Chính sách khách sạn

1 Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?
Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, ký kết hoặc hoàn thành hợp đồng với bạn và / hoặc trả lời hoặc thực hiện các hành động để đáp ứng các thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn. Các loại thông tin chúng tôi thu thập là:
Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin bạn nhập trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, chẳng hạn như khi bạn lưu trú tại các khách sạn do chúng tôi quản lý. Việc cung cấp bất kỳ thông tin nào của bạn là tự nguyện trừ khi có quy định khác. Tuy nhiên, khi bạn chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, chúng tôi có thể không trả lời hoặc trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn và bạn có thể không tận dụng được một số hoặc tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho các mục đích như giao kết hoặc hoàn thành hợp đồng với bạn, đặt phòng, xử lý các giao dịch mua hàng trực tuyến, trả lời hoặc thực hiện các hành động theo yêu cầu của bạn và tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với bạn. sở thích. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin đó cho các mục đích thống kê và phân tích, để thông báo tin tức và khuyến mãi cho bạn liên quan đến chúng tôi và các dịch vụ cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm và liên lạc với bạn bằng email, thư, fax, điện thoại hoặc các phương tiện khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó nếu có thể được yêu cầu để tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.
Dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp khi thay mặt người khác: Nếu bạn nhập dữ liệu thay mặt người khác, bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bạn được người đó ủy quyền nhập dữ liệu cá nhân của họ vào hệ thống của chúng tôi và thông tin đó là chính xác và chính xác. Nếu bất kỳ sự không tuân thủ nào của bạn đối với điều khoản này dẫn đến bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do chúng tôi phải chịu, bạn có thể được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi về tổn thất đó.
Thông tin tự động: Chúng tôi nhận và có thể đánh giá một số loại thông tin bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi. Ví dụ: giống như nhiều trang web, chúng tôi thu được một số loại thông tin nhất định khi trình duyệt Web của bạn truy cập www.tiranthotel.com bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành của bạn. Thông tin này giúp chúng tôi giao tiếp với khách hàng và hiểu rõ hơn về họ.
Thông tin liên lạc qua e-mail: Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của mình, chúng tôi có thể gửi email cho bạn các tài liệu quảng cáo và tiếp thị. Chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn không nhận các tài liệu quảng cáo và tiếp thị như vậy trong mỗi email được gửi cho bạn. Nếu bạn lưu trú với tư cách khách tại các khách sạn hoặc khu lưu trú do chúng tôi quản lý, chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn Bản khảo sát về mức độ hài lòng của khách sau kỳ nghỉ của bạn. Nếu bạn không muốn nhận bản khảo sát, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi tại tonyhoanghanoi@gmail.com. Bạn cũng có thể nhận được email xác nhận được tạo tự động khi đặt phòng trên Internet cho các kỳ nghỉ tại khách sạn hoặc khu nhà ở do chúng tôi quản lý, khi hoàn thành bất kỳ giao dịch mua hàng trực tuyến nào với chúng tôi và đôi khi từ các đại lý bán đặt phòng của chúng tôi để được giải đáp thắc mắc liên quan đến đặt chỗ bạn đã thực hiện cho bất kỳ dịch vụ và sản phẩm nào của chúng tôi.
Thông tin từ các nguồn khác: Vì các lý do như cải thiện cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: cung cấp các đề xuất hoặc ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm), chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác và thêm nó vào thông tin hiện có của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin hiện có của bạn với các bên thứ ba khi điều này là cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi, ký kết hoặc hoàn thành hợp đồng với bạn và / hoặc trả lời hoặc thực hiện các hành động đáp ứng các thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn.
2 Khách sạn Hanoi Capital Hotel & Restaurant có chia sẻ thông tin nhận được không?
Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích như giao kết hoặc hoàn thành hợp đồng với bạn, đặt phòng, xử lý các giao dịch mua hàng trực tuyến, trả lời hoặc thực hiện các hành động theo yêu cầu của bạn và tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi để sở thích của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin đó cho các mục đích thống kê và phân tích, để thông báo tin tức và khuyến mãi cho bạn liên quan đến chúng tôi các sản phẩm và dịch vụ liên quan cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm và liên lạc với bạn bằng email, thư, fax , điện thoại hoặc các phương tiện khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó nếu có thể được yêu cầu để tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành. Do đó, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với nhau, với các khách sạn và khu nhà ở do chúng tôi quản lý, với các bên thứ ba cộng tác với chúng tôi trong các chương trình khuyến mãi chung và với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ quản lý dữ liệu của bạn và thông báo tin tức và khuyến mãi cho bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba khác khi cần thiết hoặc được yêu cầu một cách hợp lý để giao kết hoặc hoàn thành hợp đồng với bạn và / hoặc để trả lời hoặc thực hiện các hành động đáp ứng các thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn, và có thể được yêu cầu tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.
3 Có thông tin về khách sạn Hanoi La Mejor ở nước ngoài không?
Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài quốc gia mà thông tin được thu thập vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm mục đích giao kết hoặc hoàn thành hợp đồng với bạn, đặt phòng, xử lý các giao dịch mua trực tuyến, trả lời hoặc thực hiện các hành động để đáp ứng thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn, để chúng tôi xử lý hoặc thay mặt cho các khách sạn và khu lưu trú do chúng tôi quản lý, để tăng cường cá nhân hóa các dịch vụ được cung cấp cho bạn, để thông báo tin tức và khuyến mãi cho bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến khách sạn của chúng tôi và các sản phẩm khác và các dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm và cho các mục đích thống kê và phân tích. Việc chuyển giao đó có thể đến một quốc gia có thể không cung cấp cùng mức độ bảo vệ quyền riêng tư như được cung cấp bởi quốc gia nơi thông tin được thu thập nhưng chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng trong khi dữ liệu của bạn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu sử dụng các quy trình bảo mật và bảo mật hợp lý để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và bí mật.
4 Thông tin về tôi được bảo mật như thế nào?
Chúng tôi nỗ lực để bảo vệ tính bảo mật cho thông tin của bạn trong quá trình truyền bằng cách sử dụng công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL), công nghệ này mã hóa thông tin bạn nhập vào và được chứng nhận bởi Cơ quan chứng nhận máy chủ an toàn.
Chúng tôi chỉ tiết lộ bốn chữ số cuối cùng của số thẻ tín dụng của bạn khi xác nhận đặt chỗ hoặc xử lý các giao dịch mua hàng trực tuyến. Tất nhiên, chúng tôi chuyển toàn bộ số thẻ tín dụng đến công ty phát hành thẻ tín dụng thích hợp để xác minh.
Điều quan trọng là bạn phải bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn. Đảm bảo đăng xuất khi bạn sử dụng xong máy tính dùng chung.
5 Tôi có thể làm gì nếu có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc muốn truy cập dữ liệu cá nhân của mình?
Nhân viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào của bạn liên quan đến việc sử dụng hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa và / hoặc xóa dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Có thể liên hệ với Nhân viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi tại: tonyhoanghanoi@gmail.com