1.200.000

  • Vị trí phòng: từ tầng 3 đến tầng 8
  • Diện tích phòng: 25m2
  • View: Ban công
  • Có 1 giường to 1,8m
  • Không hút thuốc lá trong phòng
  • Phòng có thể ở 2 người lớn
  • Khách sạn có 7 phòng như thế này
Book Now